Algemene voorwaarden

 

 1. De aanbiedingen op deze site zijn voor particulieren & gezinnen & bedrijven. Voor iedereen dus! Je vindt hier het beste aanbod van de verschillende uitgevers.
 2. Het aantal abonnementen op verschillende titels is onbeperkt. U kan via MediaLink enkel een abonnement nemen op een publicatie indien u nog géén abonnement hebt of hebt gehad op deze publicatie (andere naam & ander adres). Voor de verlenging/hernieuwing van uw abonnement ontvangt u, afhankelijk van de titel, van MediaLink of van de uitgever een betalingsformulier. Een uitgever heeft steeds het recht een aanvraag te weigeren. 
 3. De aanbiedingen, cadeaus en extra's zijn geldig voor nieuwe abonnees gedurende 2021, maar onder voorbehoud van zetfouten, prijswijzigingen en annulaties. Hierbij vervallen ook alle vorige aanbiedingen. De duur van de overeenkomst die ze sluiten met MediaLink en de uitgever is afhankelijk van de duur van het abonnement. Indien de abonnee niet voor een domiciliëring gekozen heeft, stopt de overeenkomst bij het laatste ontvangen nummer tenzij de abonnee kiest om het abonnement te verlengen. 
 4. Alle extra-acties zijn strikt geldig vanaf de datum van verzending van de boodschap t.e.m. de aangegeven datum. Helaas kunnen wij de beloofde extra's niet toekennen aan abonnementen ingeschreven en/of besteld voor of na deze datum.
 5. Met normale prijs of kioskprijs komt het bedrag overeen van het aantal nummers, speciale nummers, speciale edities, … binnen de abonnementsperiode aan kioskprijs. Indien het abonnement eveneens een digitale versie bedraagt, wordt bij de kioskprijs ook de digitale prijs van in de Itunes store meegerekend. Als het abonnement uitsluitend beschikbaar is via abonnement, betreft het de normale abonnementsprijs, die u bij de uitgever terugvindt. Alle prijzen zijn steeds btw inclusief zowel de kioskprijzen als de abonnementsprijzen van MediaLink. Er worden eveneens geen extra vervoerskosten aangerekend voor de levering. 
 6. 4USTUDENT heeft voor studenten, docenten, leekrachten en academisch personeel andere pers-aanbiedingen geselecteerd, onder de naam 4UCAMPUS. Bezoek hiervoor de website www.4ucampus.be. Voor alle verdere inlichtingen kan u onze klantendienst steeds bereiken via info@4ucampus.be of op het nummer 03/281.48.27 (elke werkdag van 9u tot 13u.)
 7. Bedenktijd: U heeft 14 kalenderdagen de tijd om zonder kosten of opgave van motief het online bestelde product te annuleren. Indien u het abonnement wenst stop te zetten tijdens de abonnementsperiode, kan u ons dat schriftelijk via mail met opgave van reden melden. De uitgever berekent de resterende nummers en bepaalt het terug te storten bedrag. 
 8. Herroepingsrecht: MediaLink volgt de nieuwe Richtlijn inzake Consumentenrechten (actief vanaf 13 juni 2014) - u kan gebruik maken van het modelformulier uit het Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht om uw aanvraag te annuleren. In bepaalde gevallen zij er uitzonderingen op het herroepingsrecht. U kan deze hier terugvinden. 
 9. Wettelijke garantie : MediaLink selecteert producten en diensten van partners die instaan voor de levering, opvolging en garanties. Daar waar MediaLink steeds de belangen van haar klanten behartigt, verwijzen wij voor de garanties en procedures naar de betrokken partners. MediaLink onderschrijft de BeCommerce gedragscodes.
 10. Klachtenprocedure : We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via mail info@medialink.be,op het tel.nummer 03 281.48.27 of per post naar Heilig Hartstraat 14, 2600 Berchem. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen en door te geven aan de betrokken partner-uitgever.Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.  
 11. Naast onze eigen klachtenprocedure, kan u vanaf 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan u in de eerste plaats informatie verschaffen over uw rechten als consument.  Indien u klachten heeft, kan u hiervoor ook bij de COD terecht. De COD zal uw klacht analyseren om deze vervolgens aan het bevoegde bemiddelingsorgaan door te geven.  
 12. Privacybeleid : MediaLink hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden door MediaLink en zijn partners in het kader van de verwerking van de aanvragen en bestellingen en om u op de hoogte te houden van de activiteiten en promoties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot MediaLink Korte Pastoorstraat 1a 2600 Berchem of via info@medialink.be.Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MediaLink, Heilig Hartstraat 14, 2600 Berchem of via info@medialink.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.4uCampus kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 13. MediaLink is een commerciële activiteit van StudentforStudents vzw, Borsbeeksebrug 34/1, 2600 Berchem - info@4ucampus.be - BE680 431 145 - Iban BE04 7360 4165 8231 - Tel 03/281.48.27
 
Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden. Deze zijn via een link ook steeds te vinden onderaan de bevestigingsmail van bestelling of de nieuwsbrieven die we versturen.